《baby週慶限定組》嬰兒泡泡浴露x4+嬰幼兒洗髮乳+嬰兒潤膚乳液x2+嬰兒全效柔護面霜

超人氣baby洗沐護膚組

特價 $2999 原價 $4380

商品項目
1.
嬰兒泡泡浴露500ml
2.
嬰兒泡泡浴露500ml
3.
嬰兒泡泡浴露500ml
4.
嬰兒泡泡浴露500ml
5.
嬰幼兒洗髮乳250ml
6.
嬰兒潤膚乳液200ml
7.
嬰兒潤膚乳液200ml
8.
嬰兒全效柔護面霜50ml
9.
【贈品】貝貝熊大浴巾

內容物1 嬰兒泡泡浴露500ml
內容物2 嬰兒泡泡浴露500ml
內容物3 嬰兒泡泡浴露500ml
內容物4 嬰兒泡泡浴露500ml
內容物5 嬰幼兒洗髮乳250ml
內容物6 嬰兒潤膚乳液200ml
內容物7 嬰兒潤膚乳液200ml
內容物8 嬰兒全效柔護面霜50ml
內容物9 【贈品】貝貝熊大浴巾